POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 

1. POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Esta política de privacidade (a “Política de privacidade”) aplícase ao sitio web aloxado baixo o nome de dominio costira.es (o “Sitio web”), propiedade de VIÑA COSTEIRA SCG., (En diante VIÑA COSTEIRA ), unha empresa cooperativa cuxo domicilio social está en Valdepereira s / n, 32415 Ribadavia (Ourense), provisto de CIF F-32002230.

De acordo coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, VIÑA COSTEIRA informa ao usuario / a (o “Usuario / s”) do sitio web, sobre a Política de privacidade que se aplicará no tratamento de os datos persoais que o Usuario proporciona ao rexistrarse no sitio web completando o formulario de rexistro habilitado para este fin na sección de contactos.

Para navegar polo sitio web non é necesario que os usuarios revelen os seus datos persoais.

O cumprimento do Formulario de Rexistro por parte dos Usuarios, así como os datos facilitados, implica necesariamente e sen reservas o coñecemento e aceptación desta Política de privacidade, para o cal os Usuarios deberán validar a caixa habilitada para tal efecto no formulario Inscrición Por iso, recoméndase ao usuario que lea atentamente estes textos legais con anterioridade.

 

2. TRAMITACIÓN DE DATOS PERSOAIS

 

A. RECOLLIDA DE DATOS PERSOAIS

Ao completar o formulario de rexistro, os usuarios deberán proporcionar a seguinte información, que debe ser precisa e veraz: nome, apelidos, número de teléfono, correo electrónico e empresa.

Así mesmo, VIÑA COSTEIRA tamén pode recoller: información sobre o uso por parte do Usuario do sitio web, xa que ao navegar poderá obter datos sobre o seu enderezo IP, tipo de navegador, tempo de acceso e enderezos de sitio web desde o ao que accedeu o Usuario, así como aos datos de navegación. A recollida desta información permite a VIÑA COSTEIRA facer estatísticas sobre o uso e eficacia do noso sitio web.

O Usuario, ao facilitar a VIÑA COSTEIRA os seus datos persoais, consentirá expresamente mediante o mecanismo habilitado para tal efecto, que VIÑA COSTEIRA poida procesar eses datos nos termos establecidos nesta Política de privacidade, o que constituirá a base legal para o seu tratamento. .

Os datos que o Usuario proporcione voluntariamente no formulario de rexistro serán incluídos nun ficheiro de usuario propiedade de VIÑA COSTEIRA debidamente rexistrado na Axencia Española de Protección de Datos para o seu tratamento cos fins indicados nesta Política de privacidade. De acordo coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal e, en particular, nas disposicións do Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas Tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos e pola que se derroga a Directiva 95/46 / CE (“GDPR”), VIÑA COSTEIRA manterá o correspondente rexistro de actividades de tratamento de datos persoais.

VIÑA COSTEIRA, adoptou as medidas técnicas e organizativas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, para evitar, na medida do posible e sempre. o estado da arte, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

 

B. FINALIDADES DO TRATAMENTO

VIÑA COSTEIRA poderá procesar os datos persoais dos Usuarios cos seguintes fins:

  • Rexistro de usuarios: os datos facilitados polos usuarios serán utilizados para a prestación dos servizos prestados a través do sitio web.
  • Publicidade de servizos propios: VIÑA COSTEIRA poderá enviar aos seus usuarios comunicacións comerciais relacionadas coa publicidade relacionada cos servizos ofrecidos nos termos establecidos na sección 3 da Política de privacidade.

 

C. CONSERVACIÓN DE DATOS

VIÑA COSTEIRA informa aos seus Usuarios que os seus datos persoais serán conservados durante o tempo estritamente necesario para os efectos do tratamento para o uso do cal foron proporcionados, sempre que o Usuario non revogase o seu consentimento e, en ningún caso, seguindo o principio como criterio. Minimización de datos contemplada na normativa aplicable.

En particular, os datos persoais proporcionados polos usuarios conservaranse durante o prazo determinado atendendo aos seguintes criterios:

  • i. obriga legal de conservación
  • ii.a duración da relación contractual e atención aos pasivos derivados da dita relación
  • iii.Solicitude de supresión por parte do interesado nos casos nos que procede.

En consecuencia, cando o seu uso non sexa necesario, os datos persoais quedarán bloqueados, estando só a disposición das autoridades competentes para o tempo e para os fins legais establecidos na normativa aplicable. Transcorrido este período procederase a eliminalos.

 

D. DEREITOS DOS USUARIOS

O Usuario poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, eliminación e oposición, así como a limitación e portabilidade dos seus datos cumprindo o disposto na normativa de protección de datos vixente. Tendo en conta que o seu exercicio é moi persoal, será necesario que a persoa afectada demostre a súa identidade. O exercicio destes dereitos debe realizarse mediante comunicación por escrito asinada polo propietario dos datos, con indicación do seu enderezo, achegando unha copia do seu documento nacional de identidade ou outro documento acreditativo, dirixíndose a VIÑA COSTEIRA, ao correo electrónico INFORMACIÓN @ COSTEIRA. ES, ou enviando comunicación por escrito ao seguinte enderezo postal: VIÑA COSTEIRA SCG, Valdepereira s / n, 32415 Ribadavia (Ourense).

Así mesmo, o Usuario poderá oporse ao envío de comunicacións comerciais VIÑA COSTEIRA e retirar o seu consentimento sen afectar a legalidade do tratamento dos seus datos persoais con outros fins.

Para a correcta xestión do tratamento dos datos persoais dos seus Usuarios, VIÑA COSTEIRA nomeou un Delegado de Protección de Datos ao que poden dirixirse para resolver calquera problema que necesiten, podendo poñerse en contacto a través do correo electrónico INFORMACION@COSTEIRA.ES.

 

E. DATOS COMPARTIDOS CON TERCEROS

Poderanse acceder aos datos persoais dos Usuarios, os empregados autorizados por VIÑA COSTEIRA co fin de xestionar a prestación de servizos e o uso adecuado no tratamento de datos persoais.

3. ENVÍO DE COMUNICACIÓNS

VIÑA COSTEIRA poderá enviar comunicacións comerciais relacionadas cos servizos que ofrece aos Usuarios sempre que o consentise expresamente e específicamente validando a caixa habilitada para este fin ou a través de calquera declaración de consentimento expreso.

O Usuario poderá renunciar en calquera momento para recibir calquera tipo de comunicación comercial enviando un correo electrónico a INFORMACION@COSTEIRA.ES onde conste a intención de dimitir.

 

4. COOKIES

Empregamos cookies para recoñecer ao Usuario e / ou o seu dispositivo (s) nos diferentes servizos e dispositivos. Podes controlar as cookies a través da configuración do seu navegador e outras ferramentas. O usuario tamén pode bloquear a súa activación dende o comezo da navegación.

Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
logo

¿Eres mayor de edad?

Debes ser mayor de 18 años para acceder a este contenido

0